CÁC LOẠI RÊU THỦY SINH PHỔ BIẾN

1. Rêu thủy sinh – Minitaiwan: Đây là loại rêu tôi rất ưa thích, khi bung tán bonsai sẽ rất đẹp nhưng rêu này phát triển tương đối chậm so với nhiều loại rêu thủy sinh khác. So sánh Minitaiwan và Taiwan: Quan sát qua kính hiển vi: 2. Rêu … Đọc tiếp CÁC LOẠI RÊU THỦY SINH PHỔ BIẾN