Kiến thức thủy sinh – Thủy sinh Sài Gòn Aqua

Chuyên mục kiến thức xung quanh thú chơi thủy sinh, giới thiệu các bài viết về:

 • Hồ kiếng dành cho thủy sinh: các bài viết hướng dẫn dán hồ, các cách dán hồ hay, đơn giản…
 • Ánh sáng thủy sinh: các kiến thức liên quan đến ánh sáng cho hồ thủy sinh…
 • Nền thủy sinh: các loại nền dùng để nuôi trồng thủy sinh…
 • Lọc thủy sinh: các vấn đề về lọc dành cho hồ thủy sinh…
 • Đèn thủy sinh: kiến thức về các loại đèn, phụ kiện đèn cho hồ thủy sinh…
 • Bố cục thủy sinh: kiến thức về các kiểu bố cục trong hồ thủy sinh…
 • Bình Co2 thủy sinh: các phụ kiện bình co2 chuyên dụng, cách chế bình co2 cho hồ thủy sinh…
 • Vật liệu lọc thủy sinh: giới thiệu về các vật liệu lọc dành cho thủy sinh.
 • Cây trồng thủy sinh: các loại cây thủy sinh và cách chăm sóc, nguồn gốc, thông tin…
 • Cá thủy sinh:giới thiệu các loại cá nuôi trong hồ thủy sinh, cách chăm sóc, nuôi dưỡng…
 • Tép thủy sinh: kiến thức về các loại tép kiểng thủy sinh, cách chăm sóc, nuôi dưỡng…
 • Rêu hại hồ thủy sinh: các loại rêu hại hay có trong hồ thủy sinh, cách diệt và nguyên nhân sinh ra…

 

error: Please do not copy!