Hạng mục hồ nhỏ dưới 28L 1st Place: Forgotten Forest Tác giả: Heri Amir, Malang Jawa, Timur, Indonesia Tank Size 30 x 18 x 24 cm (12 x 7.1 x 9.4 in) Volume 13L (3 gallons) Background white paint Lighting ADA Aquasky Moon LED 301 Filtration SUNSUN HW-602B Title Forgotten Forest Plants Buchepalandra Mini Christmas Weeping Moss Ricardia […]

Hội chợ cá tép cảnh, thủy sinh Aquarama 2015 năm nay vừa diễn ra vào ngày 28 – 31 tháng 5 2015 tại SUNTEC, SINGAPORE. Thủy sinh SaiGon Aqua gửi đến các bạn 1 số thông tin và hình ảnh chính trích từ Fanpage của họ: Hình ảnh 1 số gian […]

error: Content is protected !!