Tagged: cây thủy sinh

cây ráy thủy sinh

Cây ráy thủy sinh – Anubias

Cây ráy thủy sinh  – Anubias là loài cây thủy sinh đẹp và không yêu cầu cao về điều kiện chăm sóc, không cần ánh sáng cũng như dinh dưỡng nhiều, dễ trồng đối với những người...

cây trầu thủy sinh

Cây trầu thủy sinh – Echinodorus

Cây trầu thủy sinh  – Echinodorus là những cây thủy sinh đẹp và không yêu cầu quá nhiều điều kiện để chăm sóc, đa số dễ trồng đối với những người mới chơi, Chăm sóc một cây trầu thủy...

cây tiêu thảo

Cây tiêu thảo – Cryptocoryne

Cây tiêu thảo – Cryptocoryne, các họ tiêu thảo rất đa dạng, mỗi họ tiêu thảo thích hợp trồng ở những vị trí khác nhau, điều kiện trồng tương đối giống nhau, thời gian đầu...

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: