Clip hướng dẫn làm lọc


Đây là cách DIY lọc của người Nhật, rất bài bản, mọi người xem nhé:

Clip hướng dẫn làm lọchttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/IMG_0727_small1.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/IMG_0727_small1.jpg Admin Lọc DIY
Đây là cách DIY lọc của người Nhật, rất bài bản, mọi người xem nhé: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S1DWBaRj8SM
Đây là cách DIY lọc của người Nhật, rất bài bản, mọi người xem nhé: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S1DWBaRj8SM

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: