Clip hướng dẫn làm lọc


Đây là cách DIY lọc của người Nhật, rất bài bản, mọi người xem nhé:

Clip hướng dẫn làm lọchttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/IMG_0727_small1.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/IMG_0727_small1.jpg Admin Lọc DIY
Đây là cách DIY lọc của người Nhật, rất bài bản, mọi người xem nhé: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S1DWBaRj8SM
Đây là cách DIY lọc của người Nhật, rất bài bản, mọi người xem nhé: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S1DWBaRj8SM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: