Bài viết giới thiệu cách làm nền trộn thủy sinh. Bộ nền trộn thủy sinh này nếu sử dụng kỹ, đúng cách sẽ trồng được nhiều loại cây và độ bền lên tới 1-2 năm Công thức nền trộn thủy sinh: Đây là lượng nền dùng cho hồ 60 cm, […]

Hồ thủy sinh lớn của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters Lighting: 12x18W + 1×20 LED No CO2 Fertilization: EasyLife products KH 7, GH 9 Cá, tép: Iriatherina werneri, Boraras brigittae Nanostomus marginatus Microrasbora sp. galaxy Otocinclus sp. L-10 a (red […]

error: Content is protected !!