Cách làm hồ thủy sinh mini


Bài viết hướng dẫn cách làm hồ thủy sinh mini, các bước thực hiện được giới thiệu một cách đơn giản và dễ hiểu qua hình ảnh và video.

Thành phần phần cứng và nguyên liệu, phụ kiện:

1. Hồ  – ADA Cube Garden Mini M: 36 x 22 x 26cm
2. Đèn thủy sinh – ADA Solar Mini M
3. CO2 – ADA CO2 Advanced System Black, ADA Drop Checker
4. Đất nền thủy sinh:

 • ADA Aquasoil Amazonia
 • ADA Aquasoil Amazonia Powder
 • ADA Power Sand Special S

5. Phụ gia nền:

 • ADA Tourmaline BC
 • ADA Clear Super
 • ADA Bacter 100
 • ADA Penac P
 • ADA Penac W

6. Đá:  ADA Sado-Akadama Stone
7. Cây thủy sinh:

 • Micranthemum ‘Monte Carlo’
 • Utricularia Graminifolia
 • Microsorum mini/petite
 • Microsorum pteropus ‘Trident’
 • Anubias minima
 • Monosolenium tenerum

Các bước thực hiện:

1. Chuẩn bị hồ:

cách làm hồ thủy sinh

 

2. Đổ Power sand vào: đây là phần đất nền cung cấp dinh dưỡng chính và lâu dài.

cách làm hồ thủy sinh mini (1)

3. Dùng cây san nền  điều chỉnh lại Power sand cao về phía sau để tạo chiều sâu cho bố cục:

cách làm hồ thủy sinh mini (2)

4. Cho thêm các phụ gia nền, ko có cũng được, nếu có hồ sẽ mau ổn định, rễ cây phát triển nhanh, bám nền nhanh, và cây phát triển tốt hơn…

cách làm hồ thủy sinh mini (3)

 

5. Đổ lớp nền chính Amazonia, là phân nền để làm giá thể cho rễ cây và cung cấp dinh dưỡng.

6. Sắp xếp bố cục: bắt đầu bằng hòn đá chính ngay điểm vàng của hồ: cách làm hồ thủy sinh mini (8)

7. Tiếp theo là các đá phụ để tô điểm cho đá chính và tạo sự  cân bằng trong bố cục:

cách làm hồ thủy sinh mini (9)

8. Bổ sung thêm phân nền phía sau để tạo độ sâu cho bố cục và che chân đá, giúp đá tự nhiên hơn:

cách làm hồ thủy sinh mini (10)

9. Bổ sung nền cả ở những vị trí khác để hoàn tất bố cục theo ý tưởng:

cách làm hồ thủy sinh mini (11)

10. Cho nước vào hồ, đổ nước nhẹ nhàng tránh làm xáo trộn bố cục:

cách làm hồ thủy sinh mini (12)

 

11. Tiến hành trồng cây, khu vực tiền cảnh trồng trước, dùng nhíp dài trồng cây:

cách làm hồ thủy sinh mini (18)

12. Tiếp đến là trồng cây các khu vực khác:cách làm hồ thủy sinh mini (14)

 

13. Trồng cây khu vực hậu cảnh:

cách làm hồ thủy sinh mini (19)

14. Mở đènlọc, hoàn tất:

cách làm hồ thủy sinh mini (21)

Hồ sau thời gian 9 tháng, bố cục đã hoàn thiện:

cách làm hồ thủy sinh mini (16)

cách làm hồ thủy sinh mini (24)

cách làm hồ thủy sinh mini (23)

cách làm hồ thủy sinh

Video cách làm hồ thủy sinh mini:

P

Cách làm hồ thủy sinh minihttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-16.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-16-392x335.jpg Admin Hướng dẫn setup
Bài viết hướng dẫn cách làm hồ thủy sinh mini, các bước thực hiện được giới thiệu một cách đơn giản và dễ hiểu qua hình ảnh và video. Thành phần phần cứng và nguyên liệu, phụ kiện: 1. Hồ  - ADA Cube Garden Mini M: 36 x 22 x 26cm 2. Đèn...
Bài viết hướng dẫn cách làm hồ thủy sinh mini, các bước thực hiện được giới thiệu một cách đơn giản và dễ hiểu qua hình ảnh và video. <h3>Thành phần phần cứng và nguyên liệu, phụ kiện:</h3> 1. <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/ho-kinh/" target="_blank">Hồ </a> - ADA Cube Garden Mini M: 36 x 22 x 26cm 2. <a title="CÁC LOẠI BÓNG ĐÈN THỦY SINH" href="http://saigonaqua.com/2014/04/bong-den-thuy-sinh.html" target="_blank">Đèn thủy sinh</a> - ADA Solar Mini M 3. <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/phu-kien-thuy-sinh/phu-kien-co2/" target="_blank">CO2</a> - ADA CO2 Advanced System Black, ADA Drop Checker 4.<a title="CÁCH LÀM NỀN TRỘN THỦY SINH" href="http://saigonaqua.com/2014/03/nen-tron.html" target="_blank"> Đất nền thủy sinh</a>: <ul> <li>ADA Aquasoil Amazonia</li> <li>ADA Aquasoil Amazonia Powder</li> <li>ADA Power Sand Special S</li> </ul> 5. Phụ gia nền: <ul> <li>ADA Tourmaline BC</li> <li>ADA Clear Super</li> <li>ADA Bacter 100</li> <li>ADA Penac P</li> <li>ADA Penac W</li> </ul> 6. Đá:  ADA Sado-Akadama Stone 7. <a title="Các loại cây thủy sinh phổ biến" href="http://saigonaqua.com/2014/04/cac-loai-cay-pho-bien.html" target="_blank">Cây thủy sinh</a>: <ul> <li>Micranthemum 'Monte Carlo'</li> <li>Utricularia Graminifolia</li> <li>Microsorum mini/petite</li> <li>Microsorum pteropus 'Trident'</li> <li>Anubias minima</li> <li>Monosolenium tenerum</li> </ul> <h2>Các bước thực hiện:</h2> 1. Chuẩn bị hồ: <img class="aligncenter wp-image-2211 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/làm-hồ-thủy-sinh-mini.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh" width="540" height="352" />   2. Đổ <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/phan-nen/" target="_blank">Power sand </a>vào: đây là phần đất nền cung cấp dinh dưỡng chính và lâu dài. <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2229" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-1.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (1)" width="540" height="352" /></a> 3. Dùng cây san nền  điều chỉnh lại Power sand cao về phía sau để tạo chiều sâu cho bố cục: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2230" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-2.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (2)" width="540" height="352" /></a> 4. Cho thêm các phụ gia nền, ko có cũng được, nếu có hồ sẽ mau ổn định, rễ cây phát triển nhanh, bám nền nhanh, và cây phát triển tốt hơn... <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2231" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-3.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (3)" width="540" height="352" /></a>   5. Đổ lớp nền chính <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/phan-nen/" target="_blank">Amazonia</a>, là phân nền để làm giá thể cho rễ cây và cung cấp dinh dưỡng.<a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-6.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2234 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-6.jpg" alt="" width="540" height="352" /></a> 6. Sắp xếp bố cục: bắt đầu bằng hòn đá chính ngay điểm vàng của hồ: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2236" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-8.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (8)" width="540" height="352" /></a> 7. Tiếp theo là các đá phụ để tô điểm cho đá chính và tạo sự  cân bằng trong bố cục: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2237" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-9.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (9)" width="540" height="352" /></a> 8. Bổ sung thêm <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/phan-nen/" target="_blank">phân nền</a> phía sau để tạo độ sâu cho bố cục và che chân đá, giúp đá tự nhiên hơn: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2238" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-10.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (10)" width="540" height="352" /></a> 9. Bổ sung <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/phan-nen/" target="_blank">nền</a> cả ở những vị trí khác để hoàn tất bố cục theo ý tưởng: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2239" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-11.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (11)" width="540" height="352" /></a> 10. Cho nước vào hồ, đổ nước nhẹ nhàng tránh làm xáo trộn bố cục: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2240" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-12.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (12)" width="540" height="352" /></a>   11. Tiến hành <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/cay-thuy-sinh/" target="_blank">trồng cây</a>, khu vực tiền cảnh trồng trước, dùng nhíp dài trồng cây: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-18.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2249" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-18.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (18)" width="540" height="352" /></a> 12. Tiếp đến là trồng cây các khu vực khác:<a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-14.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2242" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-14.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (14)" width="540" height="352" /></a>   13. Trồng cây khu vực hậu cảnh: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-19.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2250" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-19.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (19)" width="540" height="352" /></a> 14. Mở <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/phu-kien-thuy-sinh/den-thuy-sinh/" target="_blank">đèn</a> và <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/phu-kien-thuy-sinh/loc-thuy-sinh/" target="_blank">lọc</a>, hoàn tất:<a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-15.jpg"> </a> <img class="aligncenter size-full wp-image-2251" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-21.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (21)" width="540" height="358" /> Hồ sau thời gian 9 tháng, bố cục đã hoàn thiện: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-16.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2244" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-16.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (16)" width="540" height="462" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-24.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2259" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-24.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (24)" width="540" height="466" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-23.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2258" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-23.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh mini (23)" width="540" height="358" /></a> <img class="aligncenter wp-image-2248 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/05/cách-làm-hồ-thủy-sinh-mini-22.jpg" alt="cách làm hồ thủy sinh" width="540" height="451" /> <h2>Video cách làm hồ thủy sinh mini:</h2> http://www.youtube.com/watch?v=Uv0x42x-r7Y <a href="http://shop.saigonaqua.com">P</a>

Bài liên quan...

9 Responses

 1. Nguyễn hoài phan viết:

  Setup hồ như vầy ko cần bộ lọc hả ad?

  Public CommentUserSetup hồ như vầy ko cần bộ lọc hả ad?
 2. http://www./ viết:

  That’s a skillful answer to a difficult question

  Public CommentUserThat's a skillful answer to a difficult question
 3. http://www./ viết:

  This Nik Guy reminds me of Nikki Haley, GOP candidate for Governor. She is a party girl who lies all the time. These two should get together as soon as possible.Any chance either of them could win?

  Public CommentUserThis Nik Guy reminds me of Nikki Haley, GOP candidate for Governor. She is a party girl who lies all the time. These two should get together as soon as possible.Any chance either of them could win?
 4. Quân viết:

  Bên mình có chính sách cho đại lý ko? Sao ko có số điện thoại vậy

  Public CommentUserBên mình có chính sách cho đại lý ko? Sao ko có số điện thoại vậy
 5. Admin viết:

  Bên mình ko có đại lý bạn nhé!

  Member of Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaAdministratorBên mình ko có đại lý bạn nhé!
 6. http://www.readwithdyslexia.org/ viết:

  I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

  Public CommentUserI'm impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?
 7. Admin viết:

  Thank for your comments. I have an mini aquarirum coffee shop, it’s just for relax.

  Member of Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaAdministratorThank for your comments. I have an mini aquarirum coffee shop, it's just for relax.
 8. LONG viết:

  Cho mình hỏi Setup một hồ như vậy bao nhiêu tiền vậy ?

  Public CommentUserCho mình hỏi Setup một hồ như vậy bao nhiêu tiền vậy ?
 9. Admin viết:

  tùy mức độ đầu tự bạn ah`!

  Member of Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaAdministratortùy mức độ đầu tự bạn ah`!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: