1 tank của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com       Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters Lighting: 12x18W + 1×20 LED No CO2 Fertilization: EasyLife products KH 7, GH 9 Cá, tép: Iriatherina werneri, Boraras brigittae Nanostomus marginatus Microrasbora sp. galaxy Otocinclus sp. L-10 a […]

1 Tank của thành viên Hasam trên aquascapingworld.com, bố cục được thay đổi, biến hóa nhiều lần, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khác nhau. Thông số hồ: Size 90x45x45cm. Lamp: spiral lamp 18watt x 8. Subtrat: silica sand + Tetra initial stik. Co2 about 2-3Bps. Jebo cannister filter. […]

error: Content is protected !!