Phân hạng tép đỏ


Tép đỏ là loài tép kiểng khá phổ biến tại Việt Nam. Thời gian qua thấy nhiều bạn lạm dụng sử dụng từ fire red (FR) quá nên hôm nay rãnh rỗi làm bài review về phân hạng tép đỏ – red cherry cho mọi người xem và so sánh.

Tép đỏ hạng thấp – Low cherry grade:

tép đỏ_Cherrygrade

 • Hầu như trong suốt. Có 1 số đốm màu đỏ nhạt.
 • Chân không màu.
 • Con đực gần như ko có màu sắc.

Tép đỏ hạng thường – Sakura Grade

tép đỏ_SakuraGrade

 • Thân hầu hết có màu đỏ trừ chân và bụng.
 • Chân có thể có đốm đỏ.
 • Con đực thường ko màu hay màu nhạt như tép đỏ hạng thấp.

Tép đỏ hạng cao hay tép lửa hạng thấp – High Grade Sakura / Low Grade Fire Red:

tép đỏ_LowFireRedGrade

 • Toàn thân hầu hết đều có sắc đỏ nhưng vẫn có 1 số vết rạn và chấm trắng trên vỏ nhất là ở bụng và chân và sắc đỏ chỉ ở mức thấp, ánh sáng có thể xuyên thấu qua vỏ làm ánh màu cam.
 • Chân cũng có màu đỏ.
 • Con đực có thể có màu như tép đỏ hạng thường.

Tép lửa – Fire Red:

tép đỏ_FireRedGrade1

 • Toàn thân màu đỏ, không có vết rạn hay chấm trắng nào trên vỏ.
 • Chân cũng đỏ nốt.
 • Tuy nhiên yên trứng và trứng bụng vẫn có thể nhìn thấy dưới sự xuyên thấu của ánh sáng.
 • Con đực có màu như tép đỏ hạng cao.

Tép lửa đỏ sơn (Tạm dịch) – Painted Fire Red Grade

tép đỏ_Painted Fire Red_thuysinh_saigon_aqua
tép đỏ_Painted Fire Red Grade_thuysinh_saigon_aqua

 • Toàn thân đều đỏ.
 • Không có vết nứt hay chỗ ran nào trên thân.
 • Vỏ rất rắn chắc, dày và bị mờ đục.
 • Con đực thấp hơn 1 hạng là tép lửa.

Tóm tắt lại như hình sau cho dễ so sánh:

phân hạng tép đỏ_thuysinh_saigon_aqua

Hi vọng sau bài viết này mọi người có thêm thông tin về cách phân hạng tép đỏ.

Các lại tép cảnh các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://shop.saigonaqua.com/tep-kieng/

Author: Denis Phương

Phân hạng tép đỏhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Painted-Fire-Red-Grade_thuysinh_saigon_aqua.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Painted-Fire-Red-Grade_thuysinh_saigon_aqua-392x294.jpg Admin Tép kiểng
Tép đỏ là loài tép kiểng khá phổ biến tại Việt Nam. Thời gian qua thấy nhiều bạn lạm dụng sử dụng từ fire red (FR) quá nên hôm nay rãnh rỗi làm bài review về phân hạng tép đỏ - red cherry cho mọi người xem và so sánh. Tép đỏ...
Tép đỏ là loài tép kiểng khá phổ biến tại Việt Nam. Thời gian qua thấy nhiều bạn lạm dụng sử dụng từ fire red (FR) quá nên hôm nay rãnh rỗi làm bài review về phân hạng <a title="Tép RC (Red cherry shrimp) – Tép đỏ – Kiến thức cơ bản" href="http://saigonaqua.com/2014/04/kien-thuc-tep-rc.html" target="_blank" rel="noopener">tép đỏ </a>- red cherry cho mọi người xem và so sánh. <h2>Tép đỏ hạng thấp - Low cherry grade:</h2> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Cherrygrade.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2590" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Cherrygrade.jpg" alt="tép đỏ_Cherrygrade" width="644" height="287" /></a> <ul> <li>Hầu như trong suốt. Có 1 số đốm màu đỏ nhạt.</li> <li>Chân không màu.</li> <li>Con đực gần như ko có màu sắc.</li> </ul> <h2>Tép đỏ hạng thường - Sakura Grade</h2> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/SakuraGrade.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2586" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/SakuraGrade.jpg" alt="tép đỏ_SakuraGrade" width="643" height="258" /></a> <ul> <li>Thân hầu hết có màu đỏ trừ chân và bụng.</li> <li>Chân có thể có đốm đỏ.</li> <li>Con đực thường ko màu hay màu nhạt như tép đỏ hạng thấp.</li> </ul> <h2>Tép đỏ hạng cao hay tép lửa hạng thấp - High Grade Sakura / Low Grade Fire Red:</h2> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/LowFireRedGrade.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2587 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/LowFireRedGrade.jpg" alt="tép đỏ_LowFireRedGrade" width="1022" height="311" /></a> <ul> <li>Toàn thân hầu hết đều có sắc đỏ nhưng vẫn có 1 số vết rạn và chấm trắng trên vỏ nhất là ở bụng và chân và sắc đỏ chỉ ở mức thấp, ánh sáng có thể xuyên thấu qua vỏ làm ánh màu cam.</li> <li>Chân cũng có màu đỏ.</li> <li>Con đực có thể có màu như tép đỏ hạng thường.</li> </ul> <h2>Tép lửa - Fire Red:</h2> <img class="aligncenter wp-image-2588 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/FireRedGrade1.jpg" alt="tép đỏ_FireRedGrade1" width="1023" height="326" /> <ul> <li>Toàn thân màu đỏ, không có vết rạn hay chấm trắng nào trên vỏ.</li> <li>Chân cũng đỏ nốt.</li> <li>Tuy nhiên yên trứng và trứng bụng vẫn có thể nhìn thấy dưới sự xuyên thấu của ánh sáng.</li> <li>Con đực có màu như <a title="Tép RC (Red cherry shrimp) – Tép đỏ – Kiến thức cơ bản" href="http://saigonaqua.com/2014/04/kien-thuc-tep-rc.html" target="_blank" rel="noopener">tép đỏ</a> hạng cao.</li> </ul> <h2>Tép lửa đỏ sơn (Tạm dịch) - Painted Fire Red Grade</h2> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Painted-Fire-Red_thuy23sinh_saigon_aqua.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2593" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Painted-Fire-Red_thuy23sinh_saigon_aqua.jpg" alt="tép đỏ_Painted Fire Red_thuysinh_saigon_aqua" width="607" height="455" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Painted-Fire-Red-Grade_thuysinh_saigon_aqua.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2595" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Painted-Fire-Red-Grade_thuysinh_saigon_aqua.jpg" alt="tép đỏ_Painted Fire Red Grade_thuysinh_saigon_aqua" width="611" height="458" /></a> <ul> <li>Toàn thân đều đỏ.</li> <li>Không có vết nứt hay chỗ ran nào trên thân.</li> <li>Vỏ rất rắn chắc, dày và bị mờ đục.</li> <li>Con đực thấp hơn 1 hạng là tép lửa.</li> </ul> Tóm tắt lại như hình sau cho dễ so sánh: <img class="aligncenter size-full wp-image-2608" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/phân-hạng-tép-đỏ_thuysinh_saigon_aqua.jpg" alt="phân hạng tép đỏ_thuysinh_saigon_aqua" width="538" height="546" /> Hi vọng sau bài viết này mọi người có thêm thông tin về cách phân hạng <a href="http://shop.saigonaqua.com/" target="_blank" rel="noopener">tép đỏ</a>. Các lại tép cảnh các bạn có thể tham khảo thêm tại: <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/tep-kieng/" target="_blank" rel="noopener">http://shop.saigonaqua.com/tep-kieng/</a> <p style="text-align: right;">Author: Denis Phương</p>

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2018
error: