Các loại phân nền nuôi tép cảnh

Bài viết chia sẻ một số loại phân nền nuôi tép cảnh phổ biến, vài loại cũng đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu, khá phổ biến với dân chơi tép cảnh Sài Gòn.phân nền nuôi tép cảnh_Benibachi-Black-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Benibachi Black Soil

PH : 5.5 – 6.5
KH: 0 – 1
GH: 4 – 6
Thời gian sử dụng: 18-24 tháng
Kích cỡ hạt: 1mm
Màu hạt nền: đen


phân nền nuôi tép cảnh_Borneowild

Phân nền nuôi tép cảnh Borneo Wild Shrimp Soil

PH: 5.5 – 6.5
KH: 0 – 1
GH: 4 – 6
Thời gian sử dụng: 12 – 18 tháng
Kích cỡ hạt: 1.5 – 2mm
Màu hạt nền: đen


phân nền nuôi tép cảnh_Breeders-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Lowkeys/Crimson Breeders Soil

PH: 5.0 – 6.5
KH: 0 – 1
GH: 5 – 6
Thời gian sử dụng: 18 – 24 tháng
Kích cỡ hạt: 1 – 2mm
Màu hạt nền: Xám đen – đen


phân nền nuôi tép cảnh_Ebi-Gold-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Ebi Gold Shrimp Soil

PH: 6.3 – 6.8
KH: 1 – 2
GH: 4 – 5
Thời gian sử dụng: 12-18 tháng
Kích cỡ hạt: 1.5 – 2.5mm
Màu hạt nền: xám – xám đen


phân nền nuôi tép cảnh _Ebi-Ten-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Ebi-Ten Shrimp Soil

PH: 5.6 – 6.2
KH: 0 – 1
GH: 4
Thời gian sử dụng: 12 tháng
Kích cỡ hạt: 1 – 2mm
Màu hạt nền: nâu – đen


phân nền nuôi tép cảnh_Red-Bee-Sand

Phân nền nuôi tép cảnh Shirakura Red Bee Sand

PH: 6.4 – 6.8
KH: 0 – 2
GH: 4 – 6
Thời gian sử dụng: 12 tháng
Kích cỡ hạt: 2 – 4mm
Màu hạt nền: nâu – đen


phân nền nuôi tép cảnh_Netlea-Shrimp-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Netlea Shrimp Soil

PH: 5.5 – 6.0
KH: 1 – 10
GH: 4 – 8
Thời gian sử dụng: 12 tháng
Kích cỡ hạt: 1.5 – 3mm
Màu hạt nền: xám – đen

Các loại tép cảnh được cung cấp tại: http://shop.saigonaqua.com/tep-kieng/

Author: Denis Phương

Các loại phân nền nuôi tép cảnhhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/tép_ong.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/tép_ong-392x261.jpg Admin Nền thủy sinhTép kiểng
Bài viết chia sẻ một số loại phân nền nuôi tép cảnh phổ biến, vài loại cũng đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu, khá phổ biến với dân chơi tép cảnh Sài Gòn.Phân nền nuôi tép cảnh Benibachi Black Soil PH : 5.5 – 6.5 KH: 0 – 1 GH: 4...
<p style="text-align: justify;">Bài viết chia sẻ một số loại phân nền nuôi tép cảnh phổ biến, vài loại cũng đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu, khá phổ biến với dân chơi tép cảnh Sài Gòn.<a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Benibachi-Black-Soil.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2512 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Benibachi-Black-Soil.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Benibachi-Black-Soil" width="400" height="400" /></a></p><h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Benibachi Black Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH : 5.5 – 6.5 KH: 0 – 1 GH: 4 – 6 Thời gian sử dụng: 18-24 tháng Kích cỡ hạt: 1mm Màu hạt nền: đen</p><hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Borneowild.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2511 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Borneowild.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Borneowild" width="400" height="400" /></a></p><h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Borneo Wild Shrimp Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 5.5 – 6.5 KH: 0 – 1 GH: 4 – 6 Thời gian sử dụng: 12 – 18 tháng Kích cỡ hạt: 1.5 – 2mm Màu hạt nền: đen</p><hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Breeders-Soil.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-2510 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Breeders-Soil.jpeg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Breeders-Soil" width="399" height="400" /></a></p><h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Lowkeys/Crimson Breeders Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 5.0 – 6.5 KH: 0 – 1 GH: 5 – 6 Thời gian sử dụng: 18 – 24 tháng Kích cỡ hạt: 1 – 2mm Màu hạt nền: Xám đen – đen</p><hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Ebi-Gold-Soil.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2509 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Ebi-Gold-Soil.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Ebi-Gold-Soil" width="400" height="400" /></a></p><h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Ebi Gold Shrimp Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 6.3 – 6.8 KH: 1 – 2 GH: 4 – 5 Thời gian sử dụng: 12-18 tháng Kích cỡ hạt: 1.5 – 2.5mm Màu hạt nền: xám - xám đen</p><hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Ebi-Ten-Soil.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2508 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Ebi-Ten-Soil.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh _Ebi-Ten-Soil" width="400" height="400" /></a></p><h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Ebi-Ten Shrimp Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 5.6 – 6.2 KH: 0 – 1 GH: 4 Thời gian sử dụng: 12 tháng Kích cỡ hạt: 1 – 2mm Màu hạt nền: nâu – đen</p><hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Red-Bee-Sand.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2507 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Red-Bee-Sand.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Red-Bee-Sand" width="400" height="400" /></a></p><h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Shirakura Red Bee Sand</h2> <p style="text-align: center;">PH: 6.4 – 6.8 KH: 0 – 2 GH: 4 – 6 Thời gian sử dụng: 12 tháng Kích cỡ hạt: 2 – 4mm Màu hạt nền: nâu – đen</p><hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Netlea-Shrimp-Soil.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2506 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Netlea-Shrimp-Soil.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Netlea-Shrimp-Soil" width="400" height="400" /></a></p><h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Netlea Shrimp Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 5.5 – 6.0 KH: 1 – 10 GH: 4 – 8 Thời gian sử dụng: 12 tháng Kích cỡ hạt: 1.5 – 3mm Màu hạt nền: xám – đen</p> <p style="text-align: left;">Các loại tép cảnh được cung cấp tại: <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/tep-kieng/" target="_blank">http://shop.saigonaqua.com/tep-kieng/</a></p> <p style="text-align: right;">Author: Denis Phương</p>

Bài liên quan...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2018
error: