Các loại phân nền nuôi tép cảnh


Bài viết chia sẻ một số loại phân nền nuôi tép cảnh phổ biến, vài loại cũng đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu, khá phổ biến với dân chơi tép cảnh Sài Gòn.phân nền nuôi tép cảnh_Benibachi-Black-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Benibachi Black Soil

PH : 5.5 – 6.5
KH: 0 – 1
GH: 4 – 6
Thời gian sử dụng: 18-24 tháng
Kích cỡ hạt: 1mm
Màu hạt nền: đen


phân nền nuôi tép cảnh_Borneowild

Phân nền nuôi tép cảnh Borneo Wild Shrimp Soil

PH: 5.5 – 6.5
KH: 0 – 1
GH: 4 – 6
Thời gian sử dụng: 12 – 18 tháng
Kích cỡ hạt: 1.5 – 2mm
Màu hạt nền: đen


phân nền nuôi tép cảnh_Breeders-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Lowkeys/Crimson Breeders Soil

PH: 5.0 – 6.5
KH: 0 – 1
GH: 5 – 6
Thời gian sử dụng: 18 – 24 tháng
Kích cỡ hạt: 1 – 2mm
Màu hạt nền: Xám đen – đen


phân nền nuôi tép cảnh_Ebi-Gold-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Ebi Gold Shrimp Soil

PH: 6.3 – 6.8
KH: 1 – 2
GH: 4 – 5
Thời gian sử dụng: 12-18 tháng
Kích cỡ hạt: 1.5 – 2.5mm
Màu hạt nền: xám – xám đen


phân nền nuôi tép cảnh _Ebi-Ten-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Ebi-Ten Shrimp Soil

PH: 5.6 – 6.2
KH: 0 – 1
GH: 4
Thời gian sử dụng: 12 tháng
Kích cỡ hạt: 1 – 2mm
Màu hạt nền: nâu – đen


phân nền nuôi tép cảnh_Red-Bee-Sand

Phân nền nuôi tép cảnh Shirakura Red Bee Sand

PH: 6.4 – 6.8
KH: 0 – 2
GH: 4 – 6
Thời gian sử dụng: 12 tháng
Kích cỡ hạt: 2 – 4mm
Màu hạt nền: nâu – đen


phân nền nuôi tép cảnh_Netlea-Shrimp-Soil

Phân nền nuôi tép cảnh Netlea Shrimp Soil

PH: 5.5 – 6.0
KH: 1 – 10
GH: 4 – 8
Thời gian sử dụng: 12 tháng
Kích cỡ hạt: 1.5 – 3mm
Màu hạt nền: xám – đen

Các loại tép cảnh được cung cấp tại: http://shop.saigonaqua.com/tep-kieng/

Author: Denis Phương

Các loại phân nền nuôi tép cảnhhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/tép_ong.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/tép_ong-392x261.jpg Admin Nền thủy sinhTép kiểng
Bài viết chia sẻ một số loại phân nền nuôi tép cảnh phổ biến, vài loại cũng đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu, khá phổ biến với dân chơi tép cảnh Sài Gòn. Phân nền nuôi tép cảnh Benibachi Black Soil PH : 5.5 – 6.5 KH: 0 – 1 GH: 4...
<p style="text-align: justify;">Bài viết chia sẻ một số loại phân nền nuôi tép cảnh phổ biến, vài loại cũng đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu, khá phổ biến với dân chơi tép cảnh Sài Gòn.<a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Benibachi-Black-Soil.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2512 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Benibachi-Black-Soil.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Benibachi-Black-Soil" width="400" height="400" /></a></p> <h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Benibachi Black Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH : 5.5 – 6.5 KH: 0 – 1 GH: 4 – 6 Thời gian sử dụng: 18-24 tháng Kích cỡ hạt: 1mm Màu hạt nền: đen</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Borneowild.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2511 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Borneowild.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Borneowild" width="400" height="400" /></a></p> <h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Borneo Wild Shrimp Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 5.5 – 6.5 KH: 0 – 1 GH: 4 – 6 Thời gian sử dụng: 12 – 18 tháng Kích cỡ hạt: 1.5 – 2mm Màu hạt nền: đen</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Breeders-Soil.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-2510 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Breeders-Soil.jpeg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Breeders-Soil" width="399" height="400" /></a></p> <h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Lowkeys/Crimson Breeders Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 5.0 – 6.5 KH: 0 – 1 GH: 5 – 6 Thời gian sử dụng: 18 – 24 tháng Kích cỡ hạt: 1 – 2mm Màu hạt nền: Xám đen – đen</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Ebi-Gold-Soil.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2509 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Ebi-Gold-Soil.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Ebi-Gold-Soil" width="400" height="400" /></a></p> <h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Ebi Gold Shrimp Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 6.3 – 6.8 KH: 1 – 2 GH: 4 – 5 Thời gian sử dụng: 12-18 tháng Kích cỡ hạt: 1.5 – 2.5mm Màu hạt nền: xám - xám đen</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Ebi-Ten-Soil.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2508 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Ebi-Ten-Soil.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh _Ebi-Ten-Soil" width="400" height="400" /></a></p> <h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Ebi-Ten Shrimp Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 5.6 – 6.2 KH: 0 – 1 GH: 4 Thời gian sử dụng: 12 tháng Kích cỡ hạt: 1 – 2mm Màu hạt nền: nâu – đen</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Red-Bee-Sand.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2507 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Red-Bee-Sand.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Red-Bee-Sand" width="400" height="400" /></a></p> <h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Shirakura Red Bee Sand</h2> <p style="text-align: center;">PH: 6.4 – 6.8 KH: 0 – 2 GH: 4 – 6 Thời gian sử dụng: 12 tháng Kích cỡ hạt: 2 – 4mm Màu hạt nền: nâu – đen</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Netlea-Shrimp-Soil.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2506 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/06/Netlea-Shrimp-Soil.jpg" alt="phân nền nuôi tép cảnh_Netlea-Shrimp-Soil" width="400" height="400" /></a></p> <h2 style="text-align: center;">Phân nền nuôi tép cảnh Netlea Shrimp Soil</h2> <p style="text-align: center;">PH: 5.5 – 6.0 KH: 1 – 10 GH: 4 – 8 Thời gian sử dụng: 12 tháng Kích cỡ hạt: 1.5 – 3mm Màu hạt nền: xám – đen</p> <p style="text-align: left;">Các loại tép cảnh được cung cấp tại: <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/tep-kieng/" target="_blank">http://shop.saigonaqua.com/tep-kieng/</a></p> <p style="text-align: right;">Author: Denis Phương</p>

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: