Khơi nguồn – Bể thủy sinh tại Aqua coffee


Bể thủy sinh mới tại Aqua coffee! mọi người xem nhé!

  • Kích thước: 60x40x40
  • Đèn: Odysea 5 tấc chỉ mở 1 bóng.
  • Nền: gex xanh phủ mặt+ Thế Hùng lót đáy
  • Thực vật: chủ yếu rêu, ráy, dương xỉ…

aqua coffee

Khơi nguồn – Bể thủy sinh tại Aqua coffeehttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/01/10929213_1537846956498995_3051591217234400738_n.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/01/10929213_1537846956498995_3051591217234400738_n-392x270.jpg Admin My tank
Bể thủy sinh mới tại Aqua coffee! mọi người xem nhé! Kích thước: 60x40x40 Đèn: Odysea 5 tấc chỉ mở 1 bóng. Nền: gex xanh phủ mặt+ Thế Hùng lót đáy Thực vật: chủ yếu rêu, ráy, dương xỉ...
Bể thủy sinh mới tại Aqua coffee! mọi người xem nhé! <ul> <li>Kích thước: 60x40x40</li> <li>Đèn: Odysea 5 tấc chỉ mở 1 bóng.</li> <li>Nền: gex xanh phủ mặt+ Thế Hùng lót đáy</li> <li>Thực vật: chủ yếu rêu, ráy, dương xỉ...</li> </ul> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/01/10929213_1537846956498995_3051591217234400738_n.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3606 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/01/10929213_1537846956498995_3051591217234400738_n.jpg" alt="aqua coffee" width="960" height="660" /></a>

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: