Các loại cây thủy sinh dễ trồng


Đối với các bạn mới chơi thủy sinh việc chọn lựa các loại cây thủy sinh là rất quan trọng, do sự phát triển, màu sắc của từng loại cây có thể sẽ phá vỡ bố cục dự kiến, khi mới bắt đầu làm hồ thủy sinh chúng ta nên chọn những loại cây thủy sinh dễ trồng, dễ phát triển và phổ biến.

A. Các loại cây thủy sinh trồng tiền cảnh:

Trồng phía trước hồ:

1./ Cây cỏ thìa:

cây thủy sinh dễ trồng_cay-co-thia-cac-loai-cay-thuy-sinh-02

2./ Cây cỏ đỏ:

cỏ đỏ

3./ Hoàng quang thảo mini:

cây thủy sinh dễ trồng_Hoàng quang thảo mini

B. Các loại cây thủy sinh dễ trồng ở trung và hậu cảnh:

Trồng phía sau và giữa hồ:

1./ Cỏ nhật:

cây thủy sinh dễ trồng_cây-cỏ-nhật-Blyxa-Japonica

cây thủy sinh dễ trồng cay-co-nhat

2./ Các loại La hán xanh, đỏ:

lahando cây thủy sinh tiểu bảo tháp

3./ Các loại Luân Thảo:
cây thủy sinh dễ trồng_Rotala_luân thảo
Rotala_luân thảo

4./ Hẹ Xoắn – Hẹ thẳng:

Hẹ Xoắn - Vallisneria americana sp natans

Hẹ nước - vallisneria-gigantea-02

6./ Lan nước – lan muỗng:

cây thủy sinh dễ trồng cay-lan nước_ lan muỗng cây thủy sinh dễ trồng cay-lan nước_ lan muỗng

7./ Thủy cúc:

thủy cúc_Hygrodifformis2 thủy cúc_hygrophila_difformisP

Các loại cây thủy sinh dễ trồnghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/cây-thủy-sinh-dễ-trồng-cay-co-nhat-e1439357424104.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/cây-thủy-sinh-dễ-trồng-cay-co-nhat-e1439357424104-392x265.jpg Admin Cây trồng thủy sinhKiến thức
Đối với các bạn mới chơi thủy sinh việc chọn lựa các loại cây thủy sinh là rất quan trọng, do sự phát triển, màu sắc của từng loại cây có thể sẽ phá vỡ bố cục dự kiến, khi mới bắt đầu làm hồ thủy sinh chúng ta nên chọn những...
Đối với các bạn mới chơi thủy sinh việc chọn lựa các loại cây thủy sinh là rất quan trọng, do sự phát triển, màu sắc của từng loại cây có thể sẽ phá vỡ bố cục dự kiến, khi mới bắt đầu làm hồ thủy sinh chúng ta nên chọn những loại cây thủy sinh dễ trồng, dễ phát triển và phổ biến. <h2>A. Các loại cây thủy sinh trồng tiền cảnh:</h2> Trồng phía trước hồ: 1./ Cây cỏ thìa: <img class="aligncenter wp-image-4059 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/cay-co-thia-cac-loai-cay-thuy-sinh-02.jpg" alt="cây thủy sinh dễ trồng_cay-co-thia-cac-loai-cay-thuy-sinh-02" width="600" height="340" /> 2./ Cây cỏ đỏ: <img class="aligncenter wp-image-4060" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/cỏ-đỏ.jpg" alt="cỏ đỏ" width="594" height="329" /> 3./ Hoàng quang thảo mini: <img class="aligncenter wp-image-4067 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/Hoàng-quang-thảo-mini.jpg" alt="cây thủy sinh dễ trồng_Hoàng quang thảo mini" width="530" height="479" /> <h2>B. Các loại cây thủy sinh dễ trồng ở trung và hậu cảnh:</h2> Trồng phía sau và giữa hồ: 1./ Cỏ nhật: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/08/cây-cỏ-nhật-Blyxa-Japonica.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3202" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/08/cây-cỏ-nhật-Blyxa-Japonica-744x533.jpg" alt="cây thủy sinh dễ trồng_cây-cỏ-nhật-Blyxa-Japonica" width="531" height="380" /></a> <img class="aligncenter size-full wp-image-4075" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/cây-thủy-sinh-dễ-trồng-cay-co-nhat.jpg" alt="cây thủy sinh dễ trồng cay-co-nhat" width="640" height="406" /> 2./ Các loại La hán xanh, đỏ: <img class="aligncenter size-full wp-image-489" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/04/lahando.jpg" alt="lahando" width="500" height="320" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-486" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/04/lahan-e1397370190499.jpg" alt="cây thủy sinh tiểu bảo tháp" width="455" height="500" /> 3./ Các loại Luân Thảo: <img class="aligncenter wp-image-4065 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/RotalaspVietnam.jpg" alt="cây thủy sinh dễ trồng_Rotala_luân thảo" width="483" height="451" /> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/Rotala_luân-thảo.jpg"><img class="aligncenter wp-image-4064 " src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/Rotala_luân-thảo-744x495.jpg" alt="Rotala_luân thảo" width="538" height="358" /></a> 4./ Hẹ Xoắn - Hẹ thẳng: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/Hẹ-Xoắn-Vallisneria-americana-sp-natans.jpg"><img class="aligncenter wp-image-4069 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/Hẹ-Xoắn-Vallisneria-americana-sp-natans.jpg" alt="Hẹ Xoắn - Vallisneria americana sp natans" width="388" height="481" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/Hẹ-nước-vallisneria-gigantea-02.jpg"><img class="aligncenter wp-image-4071" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/Hẹ-nước-vallisneria-gigantea-02.jpg" alt="Hẹ nước - vallisneria-gigantea-02" width="599" height="443" /></a> 6./ Lan nước - lan muỗng: <img class="aligncenter size-full wp-image-4077" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/cây-thủy-sinh-dễ-trồng-cay-lan-nước_-lan-muỗng.jpg" alt="cây thủy sinh dễ trồng cay-lan nước_ lan muỗng" width="524" height="374" /> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/cây-thủy-sinh-dễ-trồng-cây-lan-muỗng_echinodorus_blekhera.jpg"><img class="aligncenter wp-image-4078 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/cây-thủy-sinh-dễ-trồng-cây-lan-muỗng_echinodorus_blekhera.jpg" alt="cây thủy sinh dễ trồng cay-lan nước_ lan muỗng" width="553" height="416" /></a> 7./ Thủy cúc: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/thủy-cúc_Hygrodifformis2.jpg"><img class="aligncenter wp-image-4079 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/thủy-cúc_Hygrodifformis2.jpg" alt="thủy cúc_Hygrodifformis2" width="550" height="440" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/thủy-cúc_hygrophila_difformis.jpg"><img class="aligncenter wp-image-4080 " src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/05/thủy-cúc_hygrophila_difformis-744x744.jpg" alt="thủy cúc_hygrophila_difformis" width="560" height="560" /></a><a href="http://shop.saigonaqua.com">P</a>

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

1 Response

  1. Betsey viết:

    Hey, that’s polewfur. Thanks for the news.

    Public CommentUserHey, that's polewfur. Thanks for the news.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: