Cây tiêu thảo – Cryptocoryne


Cây tiêu thảo – Cryptocoryne, các họ tiêu thảo rất đa dạng, mỗi họ tiêu thảo thích hợp trồng ở những vị trí khác nhau, điều kiện trồng tương đối giống nhau, thời gian đầu khi mới trồng cây có thề bị rửa lá, sau khi thích nghi cây sẽ phát triển rất tốt.

cây tiêu thảo

Đặc tính chung cây tiêu thảo:

  • Độ khó: Dễ
  • Ánh sáng: Thấp
  • Nhiệt độ: 20-30 °C
  • Độ cứng: Mềm – rất cứng
  • Độ pH: 5.5-8
  • Họ : Cryptocoryne
  • Tốc độ phát triển: Chậm
  • Mọc trên cạn: Có thể

Các loại  cây thủy sinh vui lòng tham khảo tại: http://shop.saigonaqua.com/cay-thuy-sinh/

Cây tiêu thảo – Cryptocorynehttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/08/cây-tiêu-thảo.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/08/cây-tiêu-thảo-392x260.jpg Admin Cây trồng thủy sinh
Cây tiêu thảo - Cryptocoryne, các họ tiêu thảo rất đa dạng, mỗi họ tiêu thảo thích hợp trồng ở những vị trí khác nhau, điều kiện trồng tương đối giống nhau, thời gian đầu khi mới trồng cây có thề bị rửa lá, sau khi thích nghi cây sẽ...
Cây tiêu thảo - Cryptocoryne, các họ tiêu thảo rất đa dạng, mỗi họ tiêu thảo thích hợp trồng ở những vị trí khác nhau, điều kiện trồng tương đối giống nhau, thời gian đầu khi mới trồng cây có thề bị rửa lá, sau khi thích nghi cây sẽ phát triển rất tốt. <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/08/cây-tiêu-thảo.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3131 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/08/cây-tiêu-thảo.jpg" alt="cây tiêu thảo" width="757" height="502" /></a> <h2>Đặc tính chung cây tiêu thảo:</h2> <ul> <li>Độ khó: Dễ</li> <li>Ánh sáng: Thấp</li> <li>Nhiệt độ: 20-30 °C</li> <li>Độ cứng: Mềm – rất cứng</li> <li>Độ pH: 5.5-8</li> <li>Họ : Cryptocoryne</li> <li>Tốc độ phát triển: Chậm</li> <li>Mọc trên cạn: Có thể</li> </ul> Các loại  cây thủy sinh vui lòng tham khảo tại: <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/cay-thuy-sinh/" target="_blank">http://shop.saigonaqua.com/cay-thuy-sinh/</a> https://www.youtube.com/watch?v=ZYsk2Ir3aw8

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: