63l tank


Tank của thành viên Jurque trên aquascapingworld.com:

Tank dimensions : 60x30x35cm
Filtration: Aquael FZN-2
Lighting: Hagen GLO 2x24W 6500K
Hydor Koralia nano 900 for better water circulation, CO2

Cây trồng:
Staurogyne Repens
Milimeter moss
Flame moss
Weeping moss
Bucephalandra
Eleocharis parvula
Echinodorus tenellus
Hydrocotyle japan
Ludwigia arcuata
Proserpinaca palustris
Echinodorus magdalensis

Lúc đầu:

 

 

Hoàn thiện:

63l tankhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/04/DSC03483_zps15e2bf6e.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/04/DSC03483_zps15e2bf6e-392x221.jpg Admin Hồ sưu tầm nước ngoài
Tank của thành viên Jurque trên aquascapingworld.com: Tank dimensions : 60x30x35cm Filtration: Aquael FZN-2 Lighting: Hagen GLO 2x24W 6500K Hydor Koralia nano 900 for better water circulation, CO2 Cây trồng: Staurogyne Repens Milimeter moss Flame moss Weeping moss Bucephalandra Eleocharis parvula Echinodorus tenellus Hydrocotyle japan Ludwigia arcuata Proserpinaca palustris Echinodorus magdalensis Lúc đầu:     Hoàn thiện:
Tank của thành viên <strong>Jurque </strong>trên aquascapingworld.com: Tank dimensions : 60x30x35cm Filtration: Aquael FZN-2 Lighting: Hagen GLO 2x24W 6500K Hydor Koralia nano 900 for better water circulation, CO2 Cây trồng: Staurogyne Repens Milimeter moss Flame moss Weeping moss Bucephalandra Eleocharis parvula Echinodorus tenellus Hydrocotyle japan Ludwigia arcuata Proserpinaca palustris Echinodorus magdalensis Lúc đầu: <img class="aligncenter" src="http://i160.photobucket.com/albums/t180/Jurque/saw/DSC02929_zpsf3524c4c.jpg" alt="" width="800" height="450" />   <a href="http://i160.photobucket.com/albums/t180/Jurque/saw/DSC02950_zpsdd87b912.jpg"><img class="aligncenter" src="http://i160.photobucket.com/albums/t180/Jurque/saw/DSC02950_zpsdd87b912.jpg" alt="" width="800" height="450" /></a>   <img class="aligncenter" src="http://i160.photobucket.com/albums/t180/Jurque/saw/DSC02968_zpsf8d80f61.jpg" alt="" width="800" height="450" /> Hoàn thiện: <img class="aligncenter" src="http://i160.photobucket.com/albums/t180/Jurque/saw/DSC03483_zps15e2bf6e.jpg" alt="" width="1024" height="576" />

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2018
error: