Hamsa Private Tank


1 Tank của thành viên Hasam trên aquascapingworld.com, bố cục được thay đổi, biến hóa nhiều lần, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khác nhau.

Thông số hồ:

  • Size 90x45x45cm.
  • Lamp: spiral lamp 18watt x 8.
  • Subtrat: silica sand + Tetra initial stik.
  • Co2 about 2-3Bps.
  • Jebo cannister filter.

Bố cục hạng 60 IAPLC.

 

1 số góc chi tiết:

Đây là những bố cục rất đáng để tham khảo, sáng tạo và thay đổi không ngừng. Mọi người xem và cùng bình luận nhé.

Tks all.

Hamsa Private Tankhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/04/Rott30.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/04/Rott30-392x261.jpg Admin Hồ sưu tầmHồ sưu tầm nước ngoài
1 Tank của thành viên Hasam trên aquascapingworld.com, bố cục được thay đổi, biến hóa nhiều lần, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khác nhau. Thông số hồ: Size 90x45x45cm. Lamp: spiral lamp 18watt x 8. Subtrat: silica sand + Tetra initial stik. Co2 about 2-3Bps. Jebo cannister filter. Bố cục hạng 60 IAPLC.   1 số...
1 Tank của thành viên Hasam trên aquascapingworld.com, bố cục được thay đổi, biến hóa nhiều lần, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khác nhau. Thông số hồ: <ul> <li>Size 90x45x45cm.</li> </ul> <ul> <li>Lamp: spiral lamp 18watt x 8.</li> </ul> <ul> <li>Subtrat: silica sand + Tetra initial stik.</li> </ul> <ul> <li>Co2 about 2-3Bps.</li> </ul> <ul> <li>Jebo cannister filter.</li> </ul> <img class="aligncenter" src="http://www.aquascapingworld.com/attachments/natures-essence-hs-2-jpg.5733/" alt="" width="1152" height="768" /> Bố cục hạng 60 <span style="font-size: 15px;"><b>IAPLC.</b></span> <img class="aligncenter" src="http://www.aquascapingworld.com/attachments/summer-in-borneo-2013had-jpg.5876/" alt="" width="1152" height="574" /> <img class="aligncenter" src="http://www.aquascapingworld.com/attachments/rott30-jpg.5877/" alt="" width="1152" height="768" />   <img class="aligncenter" src="http://www.aquascapingworld.com/attachments/natures-essence41-jpg.6460/" alt="" width="1152" height="768" /><img class="aligncenter" src="http://www.aquascapingworld.com/attachments/natures-essence33-jpg.6430/" alt="" width="1152" height="768" /> <img class="aligncenter" src="http://www.aquascapingworld.com/attachments/natures-essence7-jpg.6156/" alt="" width="1152" height="768" /> 1 số góc chi tiết: <img class="aligncenter" src="http://www.aquascapingworld.com/attachments/natures-essence15-jpg.6345/" alt="" width="1152" height="768" /> <img class="aligncenter" src="http://www.aquascapingworld.com/attachments/natures-essence17-jpg.6344/" alt="" width="1152" height="768" /> <img class="aligncenter" src="http://www.aquascapingworld.com/attachments/natures-essence11-jpg.6232/" alt="" width="1152" height="768" /> Đây là những bố cục rất đáng để tham khảo, sáng tạo và thay đổi không ngừng. Mọi người xem và cùng bình luận nhé. Tks all.

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: