3 thoughts on “HƯỚNG DẪN LÀM HỒ THỦY SINH ĐẸP

  1. Saigonaqua .Cach day lam .ho thuysinh .bocuc .phan nen .rat de hieu.rat nhiet tinh .chi dan cachlam . rattot …Good.Good….Tp co nhieu cho .ban.phannen .caccaythuysinh .daycachlam phannen .minh khg hailong .khgOK .tinao ca . lamxong hothuysinh bi bo het toan bo.Cac ban nao muon lamhothuysinh .nho tim kiem .Saigonaqua.PHUONG .tuvan.CO thank you.PHUONG .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Hồ lũa trồng dương xỉ

T5 Th6 5 , 2014
1 tank của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com       Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters Lighting: 12x18W + 1×20 LED No CO2 Fertilization: EasyLife products KH 7, GH 9 Cá, tép: Iriatherina werneri, Boraras brigittae Nanostomus marginatus Microrasbora sp. galaxy Otocinclus sp. L-10 a […]
error: Please do not copy!