Hồ lũa trồng dương xỉ

1 tank của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com

 

 

 

Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters

 1. Lighting: 12x18W + 1×20 LED
 2. No CO2
 3. Fertilization: EasyLife products
 4. KH 7, GH 9

Cá, tép:

 • Iriatherina werneri,
 • Boraras brigittae
 • Nanostomus marginatus
 • Microrasbora sp. galaxy
 • Otocinclus sp.
 • L-10 a (red lizzard)
 • Cheirodon axelrodi
 • Shrimps & Anentome Helena

Cây trồng:

 • Bolbitis heudelotii
 • Anubias nana
 • Anubias nana petit
 • Christmass moss
 • Microsorum pteropus Narrow Leaf
 • Microsorum pteropus Windelow
 • Sagittaria subulata
 • Staurogyne sp.

Thời gian đầu:

2 tháng sau:

Hiện tại:

 

Hồ lũa trồng dương xỉhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/coa567lit.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/coa567lit-392x146.jpg Admin Hồ sưu tầm nước ngoài
1 tank của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com   Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 litersLighting: 12x18W + 1x20 LED No CO2 Fertilization: EasyLife products KH 7, GH 9Cá, tép:Iriatherina werneri, Boraras brigittae Nanostomus marginatus Microrasbora sp. galaxy Otocinclus sp. L-10 a (red lizzard) Cheirodon axelrodi Shrimps & Anentome HelenaCây trồng:Bolbitis heudelotii Anubias nana Anubias nana petit Christmass moss Microsorum pteropus Narrow...
1 tank của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com   Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters <ol> <li>Lighting: 12x18W + 1x20 LED</li> <li>No CO2</li> <li>Fertilization: EasyLife products</li> <li>KH 7, GH 9</li> </ol> Cá, tép: <ul> <li>Iriatherina werneri,</li> <li>Boraras brigittae</li> <li>Nanostomus marginatus</li> <li>Microrasbora sp. galaxy</li> <li>Otocinclus sp.</li> <li>L-10 a (red lizzard)</li> <li>Cheirodon axelrodi</li> <li>Shrimps & Anentome Helena</li> </ul><hr />Cây trồng: <ul> <li>Bolbitis heudelotii</li> <li>Anubias nana</li> <li>Anubias nana petit</li> <li>Christmass moss</li> <li>Microsorum pteropus Narrow Leaf</li> <li>Microsorum pteropus Windelow</li> <li>Sagittaria subulata</li> <li>Staurogyne sp.</li> </ul><hr />Thời gian đầu:<img class="aligncenter" src="http://www.aqua-art.org/forum/attachments/1coa567.jpg" alt="" width="800" height="259" />2 tháng sau:<img class="aligncenter" src="http://www.aqua-art.org/forum/attachments/akvarijumcentar567.jpg" alt="" width="998" height="315" />Hiện tại:<img class="aligncenter" src="http://aqua-art.org/forum/attachments/coa567lit.jpg" alt="" width="900" height="335" /> 

Bài liên quan...

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2018
error: