Hồ lũa trồng dương xỉ


1 tank của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com

 

 

 

Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters

 1. Lighting: 12x18W + 1×20 LED
 2. No CO2
 3. Fertilization: EasyLife products
 4. KH 7, GH 9

Cá, tép:

 • Iriatherina werneri,
 • Boraras brigittae
 • Nanostomus marginatus
 • Microrasbora sp. galaxy
 • Otocinclus sp.
 • L-10 a (red lizzard)
 • Cheirodon axelrodi
 • Shrimps & Anentome Helena

Cây trồng:

 • Bolbitis heudelotii
 • Anubias nana
 • Anubias nana petit
 • Christmass moss
 • Microsorum pteropus Narrow Leaf
 • Microsorum pteropus Windelow
 • Sagittaria subulata
 • Staurogyne sp.

Thời gian đầu:

2 tháng sau:

Hiện tại:

 

Hồ lũa trồng dương xỉhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/coa567lit.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/coa567lit-392x146.jpg Admin Hồ sưu tầm nước ngoài
1 tank của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com       Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters Lighting: 12x18W + 1x20 LED No CO2 Fertilization: EasyLife products KH 7, GH 9 Cá, tép: Iriatherina werneri, Boraras brigittae Nanostomus marginatus Microrasbora sp. galaxy Otocinclus sp. L-10 a (red lizzard) Cheirodon axelrodi Shrimps & Anentome Helena Cây trồng: Bolbitis heudelotii Anubias nana Anubias nana petit Christmass moss Microsorum pteropus Narrow...
1 tank của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com       Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters <ol> <li>Lighting: 12x18W + 1x20 LED</li> <li>No CO2</li> <li>Fertilization: EasyLife products</li> <li>KH 7, GH 9</li> </ol> Cá, tép: <ul> <li>Iriatherina werneri,</li> <li>Boraras brigittae</li> <li>Nanostomus marginatus</li> <li>Microrasbora sp. galaxy</li> <li>Otocinclus sp.</li> <li>L-10 a (red lizzard)</li> <li>Cheirodon axelrodi</li> <li>Shrimps & Anentome Helena</li> </ul> <hr /> Cây trồng: <ul> <li>Bolbitis heudelotii</li> <li>Anubias nana</li> <li>Anubias nana petit</li> <li>Christmass moss</li> <li>Microsorum pteropus Narrow Leaf</li> <li>Microsorum pteropus Windelow</li> <li>Sagittaria subulata</li> <li>Staurogyne sp.</li> </ul> <hr /> Thời gian đầu: <img class="aligncenter" src="http://www.aqua-art.org/forum/attachments/1coa567.jpg" alt="" width="800" height="259" /> 2 tháng sau: <img class="aligncenter" src="http://www.aqua-art.org/forum/attachments/akvarijumcentar567.jpg" alt="" width="998" height="315" /> Hiện tại: <img class="aligncenter" src="http://aqua-art.org/forum/attachments/coa567lit.jpg" alt="" width="900" height="335" />  

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: