Sơ lược về bố cục hồ thủy sinh


Bài viết giới thiệu sơ lược về 1 số dạng bố cục hồ thủy sinh hay được sử dụng:

Dạng lõm:

Bố cục được sắp xếp gồm 2 cụm cao 2 bên và ở giữa thấp.

bố cục hồ thủy sinh

Dạng tam giác:

Bố cục được sắp xếp cao 1 bên hồ, thường là bên trái.

bố cục hồ thủy sinh 2

Dạng lồi:

Bố cục có 1 cụm cao ở giữa hồ.
bố cục hồ thủy sinh 3

Dạng kết hợp:

Kết hợp bố cục dạng lồi và lõm, tạo hiệu ứng chiều sâu rất tốt.

bố cục hồ thủy sinh 4

Tham khảo thêm phụ kiện thủy sinh tại: http://shop.saigonaqua.com

Author: Denis Phương

Sơ lược về bố cục hồ thủy sinhhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/ada_galerie_aquascaping_02_resize.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/ada_galerie_aquascaping_02_resize-392x249.jpg Admin Bố cục
Bài viết giới thiệu sơ lược về 1 số dạng bố cục hồ thủy sinh hay được sử dụng: Dạng lõm: Bố cục được sắp xếp gồm 2 cụm cao 2 bên và ở giữa thấp. Dạng tam giác: Bố cục được sắp xếp cao 1 bên hồ, thường là bên trái. Dạng lồi: Bố...
<h2>Bài viết giới thiệu sơ lược về 1 số dạng bố cục hồ thủy sinh hay được sử dụng:</h2> <h2>Dạng lõm:</h2> Bố cục được sắp xếp gồm 2 cụm cao 2 bên và ở giữa thấp. <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/ada_galerie_aquascaping_04_resize.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2952 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/ada_galerie_aquascaping_04_resize.jpg" alt="bố cục hồ thủy sinh" width="960" height="307" /></a> <h2>Dạng tam giác:</h2> Bố cục được sắp xếp cao 1 bên hồ, thường là bên trái. <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/ada_galerie_aquascaping_02_resize.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2954" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/ada_galerie_aquascaping_02_resize.jpg" alt="bố cục hồ thủy sinh 2" width="643" height="409" /></a> <h2>Dạng lồi:</h2> Bố cục có 1 cụm cao ở giữa hồ. <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/ada_galerie_aquascaping_05_resize.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2953 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/ada_galerie_aquascaping_05_resize.jpg" alt="bố cục hồ thủy sinh 3" width="960" height="463" /></a> <h2>Dạng kết hợp:</h2> Kết hợp bố cục dạng lồi và lõm, tạo hiệu ứng chiều sâu rất tốt. <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/bố-cục-hồ-thủy-sinh-41.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2964 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/bố-cục-hồ-thủy-sinh-41.jpg" alt="bố cục hồ thủy sinh 4" width="960" height="474" /></a> <p style="text-align: left;">Tham khảo thêm phụ kiện thủy sinh tại: <a href="http://shop.saigonaqua.com" target="_blank">http://shop.saigonaqua.com</a></p> <p style="text-align: right;">Author: Denis Phương</p>

Bài liên quan...

1 Response

  1. Đào Trung Trí viết:

    cho hỏi cửa hàng nhân viên đến nhà có trồng và thiết kế cây thủy sinh không vậy

    Public CommentUsercho hỏi cửa hàng nhân viên đến nhà có trồng và thiết kế cây thủy sinh không vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: