1

Bài viết giới thiệu sơ lược về 1 số dạng bố cục hồ thủy sinh hay được sử dụng: Dạng lõm: Bố cục được sắp xếp gồm 2 cụm cao 2 bên và ở giữa thấp. Dạng tam giác: Bố cục được sắp xếp cao 1 bên hồ, thường là […]

error: Please do not copy!