Cá killi

Hình ảnh 1 số  dòng Cá killi.

Cá killi rất thích hợp nuôi hồ thủy sinh để bàn do kích thước nhỏ và màu sắc rất ấn tượng.

cá killi

Nothobranchius-Kiziko NothobranchiusKiziko-2 Nothobranchius-ugandensis-Butiaba Simpsonichthys-santanae Callopanchax-monroviae-Paynesville-red-form1 Callopanchax-occidentalis-Kabak Chromaphyosemion-splendopleure-Penda-Mboko

Cá killihttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Simpsonichthys-santanae-e1439358575618.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Simpsonichthys-santanae-e1439358575618-392x253.jpg Admin Cá thủy sinh
Hình ảnh 1 số  dòng Cá killi.Cá killi rất thích hợp nuôi hồ thủy sinh để bàn do kích thước nhỏ và màu sắc rất ấn tượng.
Hình ảnh 1 số  dòng Cá killi.Cá killi rất thích hợp nuôi hồ thủy sinh để bàn do kích thước nhỏ và màu sắc rất ấn tượng.<a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Killifish.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3712 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Killifish.jpg" alt="cá killi" width="943" height="515" /></a><a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Nothobranchius-Kiziko.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3716 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Nothobranchius-Kiziko.jpg" alt="Nothobranchius-Kiziko" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/NothobranchiusKiziko-2.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3717 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/NothobranchiusKiziko-2.jpg" alt="NothobranchiusKiziko-2" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Nothobranchius-ugandensis-Butiaba.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3718 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Nothobranchius-ugandensis-Butiaba.jpg" alt="Nothobranchius-ugandensis-Butiaba" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Simpsonichthys-santanae.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3719 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Simpsonichthys-santanae.jpg" alt="Simpsonichthys-santanae" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Callopanchax-monroviae-Paynesville-red-form1.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3720 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Callopanchax-monroviae-Paynesville-red-form1.jpg" alt="Callopanchax-monroviae-Paynesville-red-form1" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Callopanchax-occidentalis-Kabak.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3721 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Callopanchax-occidentalis-Kabak.jpg" alt="Callopanchax-occidentalis-Kabak" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Chromaphyosemion-splendopleure-Penda-Mboko.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3722 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Chromaphyosemion-splendopleure-Penda-Mboko.jpg" alt="Chromaphyosemion-splendopleure-Penda-Mboko" width="800" height="600" /></a>

Bài liên quan...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2018
error: