Cá killi


Hình ảnh 1 số  dòng Cá killi.

Cá killi rất thích hợp nuôi hồ thủy sinh để bàn do kích thước nhỏ và màu sắc rất ấn tượng.

cá killi

Nothobranchius-Kiziko NothobranchiusKiziko-2 Nothobranchius-ugandensis-Butiaba Simpsonichthys-santanae Callopanchax-monroviae-Paynesville-red-form1 Callopanchax-occidentalis-Kabak Chromaphyosemion-splendopleure-Penda-Mboko

Cá killihttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Simpsonichthys-santanae-e1439358575618.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Simpsonichthys-santanae-e1439358575618-392x253.jpg Admin Cá thủy sinh
Hình ảnh 1 số  dòng Cá killi. Cá killi rất thích hợp nuôi hồ thủy sinh để bàn do kích thước nhỏ và màu sắc rất ấn tượng.
Hình ảnh 1 số  dòng Cá killi. Cá killi rất thích hợp nuôi hồ thủy sinh để bàn do kích thước nhỏ và màu sắc rất ấn tượng. <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Killifish.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3712 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Killifish.jpg" alt="cá killi" width="943" height="515" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Nothobranchius-Kiziko.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3716 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Nothobranchius-Kiziko.jpg" alt="Nothobranchius-Kiziko" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/NothobranchiusKiziko-2.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3717 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/NothobranchiusKiziko-2.jpg" alt="NothobranchiusKiziko-2" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Nothobranchius-ugandensis-Butiaba.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3718 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Nothobranchius-ugandensis-Butiaba.jpg" alt="Nothobranchius-ugandensis-Butiaba" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Simpsonichthys-santanae.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3719 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Simpsonichthys-santanae.jpg" alt="Simpsonichthys-santanae" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Callopanchax-monroviae-Paynesville-red-form1.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3720 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Callopanchax-monroviae-Paynesville-red-form1.jpg" alt="Callopanchax-monroviae-Paynesville-red-form1" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Callopanchax-occidentalis-Kabak.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3721 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Callopanchax-occidentalis-Kabak.jpg" alt="Callopanchax-occidentalis-Kabak" width="800" height="600" /></a> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Chromaphyosemion-splendopleure-Penda-Mboko.jpg"><img class="aligncenter wp-image-3722 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2015/04/Chromaphyosemion-splendopleure-Penda-Mboko.jpg" alt="Chromaphyosemion-splendopleure-Penda-Mboko" width="800" height="600" /></a>

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: