CÁC LOẠI CÁ CẢNH NEON NUÔI HỒ THỦY SINH


Các loại cá cảnh neon thường được nuôi trong hồ thủy sinh do đặc tính hiền lành không phá cây, hay bơi theo đàn và màu sắc đẹp nên chúng thường được dân chơi thủy sinh ưa chuộng.

Các loại cá cảnh Neon

1) Cá neon thường – Neon Tetra Jumbo

 • Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L
 • Chăm sóc: Dễ
 • Tập tính: Hiền lành
 • Môi trường nước: 68-74° F, KH 4-8, pH 5.0-7.0
 • Kích thước tối đa:  khoản 4-5cm
 • Màu sắc: Xanh dương, đỏ
 • Thức ăn:  ăn tạp
 • Nguồn gốc: Malaysia, nuôi nhân tạo
 • Họ: Characidae

các loại cá cảnh neon thường

2) Cá Neon đen – Black Neon Tetra

 • Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L
 • Chăm sóc: Dễ
 • Tập tính: Hiền lành
 • Môi trường nước:: 72-77° F, KH 4-8, pH 5.5-7.0
 • Kích thước tối đa:  khoản 3cm
 • Màu sắc: đen, vàng
 • Thức ăn:  ăn tạp
 • Nguồn gốc: Nuôi nhân tạo
 • Họ: Characidae

các loại cá cảnh cá NEON đen

3) Cá Neon vàng – Gold Neon Tetra

 • Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L
 • Chăm sóc: Dễ
 • Tập tính: Hiền lành
 • Môi trường nước:: 68-74° F, KH 4-8, pH 5.0-7.0
 • Kích thước tối đa: khoản 3cm
 • Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng
 • Thức ăn: ăn tạp
 • Nguồn gốc: South America
 • Họ: Characidae

các loại cá cảnh -cá neon vàng

4) Cá neon kim cương – Diamond head Neon Tetra

 • Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L
 • Chăm sóc: Trung bình
 • Tập tính: Hiền lành
 • Môi trường nước:: 68-74° F, KH 4-8, pH 5.0-7.0
 • Kích thước: khoản 2cm – 4cm
 • Màu sắc: Xanh dương, đỏ, trắng
 • Thức ăn:  ăn tạp
 • Nguồn gốc: South America
 • Họ: Characidae

các loại cá cảnh cá neon kim cương

5) Cá neon vua – Cardinal Tetra

 • Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L
 • Chăm sóc: trung bình
 • Tập tính: Hiền lành
 • Môi trường nước:: 73-81° F, KH 2-6, pH 5.5-7.5
 • Kích thước tối đa: khoản 5cm
 • Màu sắc: Xanh dương, đỏ
 • Thức ăn:  ăn tạp
 • Nguồn gốc: Europe, South America, nuôi nhân tạo
 • Họ: Characidae

cá neon_2

Vì số lượng chủng loại neon rất nhiều nên bài viết chỉ giới thiệu các loại cá cảnh neon phổ biến tại Việt nam. Các chủng loại khác các bạn có thể tham khảo hình sau:

phân loại cá neonP

 

CÁC LOẠI CÁ CẢNH NEON NUÔI HỒ THỦY SINHhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-NEON-đen.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-NEON-đen-392x261.jpg Admin Cá thủy sinh
Các loại cá cảnh neon thường được nuôi trong hồ thủy sinh do đặc tính hiền lành không phá cây, hay bơi theo đàn và màu sắc đẹp nên chúng thường được dân chơi thủy sinh ưa chuộng. Các loại cá cảnh Neon 1) Cá neon thường - Neon Tetra Jumbo Kích thước...
Các loại cá cảnh neon thường được nuôi trong hồ thủy sinh do đặc tính hiền lành không phá cây, hay bơi theo đàn và màu sắc đẹp nên chúng thường được dân chơi <a title="CÁCH LÀM HỒ THỦY SINH MINI" href="http://saigonaqua.com/2014/05/cach-lam-ho-thuy-sinh-mini.html">thủy sinh</a> ưa chuộng. <h2>Các loại cá cảnh Neon</h2> <h2>1) Cá neon thường - Neon Tetra Jumbo</h2> <ul> <li>Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L</li> <li>Chăm sóc: Dễ</li> <li>Tập tính: Hiền lành</li> <li>Môi trường nước: 68-74° F, KH 4-8, pH 5.0-7.0</li> <li>Kích thước tối đa:  khoản 4-5cm</li> <li>Màu sắc: Xanh dương, đỏ</li> <li>Thức ăn:  ăn tạp</li> <li>Nguồn gốc: Malaysia, nuôi nhân tạo</li> <li>Họ: Characidae</li> </ul> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-neon_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2880" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-neon_1.jpg" alt="các loại cá cảnh neon thường" width="616" height="308" /></a> <h2>2) Cá Neon đen - Black Neon Tetra</h2> <ul> <li>Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L</li> <li>Chăm sóc: Dễ</li> <li>Tập tính: Hiền lành</li> <li>Môi trường nước:: 72-77° F, KH 4-8, pH 5.5-7.0</li> <li>Kích thước tối đa:  khoản 3cm</li> <li>Màu sắc: đen, vàng</li> <li>Thức ăn:  ăn tạp</li> <li>Nguồn gốc: Nuôi nhân tạo</li> <li>Họ: Characidae</li> </ul> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-NEON-đen.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2871" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-NEON-đen.jpg" alt="các loại cá cảnh cá NEON đen" width="686" height="457" /></a> <h2>3) Cá Neon vàng - Gold Neon Tetra</h2> <ul> <li>Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L</li> <li>Chăm sóc: Dễ</li> <li>Tập tính: Hiền lành</li> <li>Môi trường nước:: 68-74° F, KH 4-8, pH 5.0-7.0</li> <li>Kích thước tối đa: khoản 3cm</li> <li>Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng</li> <li>Thức ăn: ăn tạp</li> <li>Nguồn gốc: South America</li> <li>Họ: Characidae</li> </ul> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-neon-vàng1.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2882" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-neon-vàng1.jpg" alt="các loại cá cảnh -cá neon vàng" width="456" height="364" /></a> <h2>4) Cá neon kim cương - Diamond head Neon Tetra</h2> <ul> <li>Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L</li> <li>Chăm sóc: Trung bình</li> <li>Tập tính: Hiền lành</li> <li>Môi trường nước:: 68-74° F, KH 4-8, pH 5.0-7.0</li> <li>Kích thước: khoản 2cm - 4cm</li> <li>Màu sắc: Xanh dương, đỏ, trắng</li> <li>Thức ăn:  ăn tạp</li> <li>Nguồn gốc: South America</li> <li>Họ: Characidae</li> </ul> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-neon-kim-cương.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2874 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-neon-kim-cương.jpg" alt="các loại cá cảnh cá neon kim cương" width="500" height="333" /></a> <h2>5) Cá neon vua - <strong>Cardinal Tetra</strong></h2> <ul> <li>Kích thước hồ nuôi tối thiểu: 30L</li> <li>Chăm sóc: trung bình</li> <li>Tập tính: Hiền lành</li> <li>Môi trường nước:: 73-81° F, KH 2-6, pH 5.5-7.5</li> <li>Kích thước tối đa: khoản 5cm</li> <li>Màu sắc: Xanh dương, đỏ</li> <li>Thức ăn:  ăn tạp</li> <li>Nguồn gốc: Europe, South America, nuôi nhân tạo</li> <li>Họ: Characidae</li> </ul> <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-neon_2.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2849" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/cá-neon_2.jpg" alt="cá neon_2" width="503" height="340" /></a> Vì số lượng chủng loại <a title="CÁ NEON THỦY SINH" href="http://saigonaqua.com/2014/07/ca-neon-thuy-sinh.html">cá</a> neon rất nhiều nên bài viết chỉ giới thiệu các loại cá cảnh neon phổ biến tại Việt nam. Các chủng loại khác các bạn có thể tham khảo hình sau: <a href="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/phân-loại-cá-neon.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2848" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/07/phân-loại-cá-neon.jpg" alt="phân loại cá neon" width="547" height="205" /></a><a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/tep-kieng/" target="_blank">P</a>  

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: