Hồ thủy sinh lớn


Hồ thủy sinh lớn của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com
Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters

 1. Lighting: 12x18W + 1×20 LED
 2. No CO2
 3. Fertilization: EasyLife products
 4. KH 7, GH 9

Cá, tép:

 • Iriatherina werneri,
 • Boraras brigittae
 • Nanostomus marginatus
 • Microrasbora sp. galaxy
 • Otocinclus sp.
 • L-10 a (red lizzard)
 • Cheirodon axelrodi
 • Shrimps & Anentome Helena

Cây trồng:

 • Bolbitis heudelotii
 • Anubias nana
 • Anubias nana petit
 • Christmass moss
 • Microsorum pteropus Narrow Leaf
 • Microsorum pteropus Windelow
 • Sagittaria subulata
 • Staurogyne sp.

Thời gian đầu:

Hồ thủy sinh lớn

2 tháng sau:

Hồ thủy sinh lớn

Hiện tại:

Hồ thủy sinh lớn

Hồ thủy sinh lớnhttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/coa567lit.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/03/coa567lit-392x146.jpg Admin Hồ sưu tầm nước ngoài
Hồ thủy sinh lớn của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters Lighting: 12x18W + 1x20 LED No CO2 Fertilization: EasyLife products KH 7, GH 9 Cá, tép: Iriatherina werneri, Boraras brigittae Nanostomus marginatus Microrasbora sp. galaxy Otocinclus sp. L-10 a (red lizzard) Cheirodon axelrodi Shrimps & Anentome Helena Cây trồng: Bolbitis heudelotii Anubias nana Anubias nana petit Christmass moss Microsorum...
Hồ thủy sinh lớn của thành viên IVANOVIC trên <a href="http://shop.saigonaqua.com">aquariumscapingworld.com</a> Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters <ol> <li>Lighting: 12x18W + 1x20 LED</li> <li>No CO2</li> <li>Fertilization: EasyLife products</li> <li>KH 7, GH 9</li> </ol> Cá, tép: <ul> <li>Iriatherina werneri,</li> <li>Boraras brigittae</li> <li>Nanostomus marginatus</li> <li>Microrasbora sp. galaxy</li> <li>Otocinclus sp.</li> <li>L-10 a (red lizzard)</li> <li>Cheirodon axelrodi</li> <li>Shrimps & Anentome Helena</li> </ul> Cây trồng: <ul> <li>Bolbitis heudelotii</li> <li>Anubias nana</li> <li>Anubias nana petit</li> <li>Christmass moss</li> <li>Microsorum pteropus Narrow Leaf</li> <li>Microsorum pteropus Windelow</li> <li>Sagittaria subulata</li> <li>Staurogyne sp.</li> </ul> Thời gian đầu: <a href="http://www.aqua-art.org/forum/attachments/1coa567.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.aqua-art.org/forum/attachments/1coa567.jpg" alt="Hồ thủy sinh lớn" width="800" height="259" /></a> 2 tháng sau: <a href="http://www.aqua-art.org/forum/attachments/akvarijumcentar567.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.aqua-art.org/forum/attachments/akvarijumcentar567.jpg" alt="Hồ thủy sinh lớn" width="998" height="315" /></a> Hiện tại: <a href="http://aqua-art.org/forum/attachments/coa567lit.jpg"><img class="aligncenter" src="http://aqua-art.org/forum/attachments/coa567lit.jpg" alt="Hồ thủy sinh lớn" width="900" height="335" /></a>

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2018
error: