1 Tank của thành viên Hasam trên aquascapingworld.com, bố cục được thay đổi, biến hóa nhiều lần, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khác nhau. Thông số hồ: Size 90x45x45cm. Lamp: spiral lamp 18watt x 8. Subtrat: silica sand + Tetra initial stik. Co2 about 2-3Bps. Jebo cannister filter. […]

error: Content is protected !!