Cách làm bể thủy sinh bố cục số 2


Trong bài này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cách làm bể thủy sinh bố cục sau:

cách làm bể thủy sinh
Thông số kỹ thuật:

  • Thể tích hồ: 200L
  • Ánh sáng: 3 TMC Grobeam 500 Natural Daylight, 8h/ngày
  • Đất nền: Tropica
  • Đá, sỏi: Maui gravel
  • Lọc: Fluval G6
  • CO2: 1 giọt/s
  • Phân nước (hàng tuần): Premium Fertiliser 28 ml
  • Chăm sóc: 1/2 giờ trong tuần

Sơ đồ phác thảo:

cách làm bể thủy sinh

Các loại cây sử dụng trong bố cục:

A) Anubias barteri var. caladiifolia
B) Echinodorus ‘Barthii’
C) Echinodorus quadricostatus
D) Echinodorus tenellus
E) Microsorum pteropus
F) Cryptocoryne beckettii ‘Petchii’
G) Microsorum pteropus ‘Windeløv’
H) Pogostemon helferi

Video hướng dẫn cách làm bể thủy sinh:

P

Cách làm bể thủy sinh bố cục số 2http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/10/2.jpghttp://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/10/2-392x208.jpg Admin Hướng dẫn setup
Trong bài này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cách làm bể thủy sinh bố cục sau: Thông số kỹ thuật: Thể tích hồ: 200L Ánh sáng: 3 TMC Grobeam 500 Natural Daylight, 8h/ngày Đất nền: Tropica Đá, sỏi: Maui gravel Lọc: Fluval G6 CO2: 1 giọt/s Phân nước (hàng tuần): Premium Fertiliser 28 ml Chăm sóc: 1/2 giờ trong tuần Sơ đồ phác thảo: Các loại cây sử dụng trong bố cục: A) Anubias barteri var. caladiifolia B) Echinodorus 'Barthii' C)...
Trong bài này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cách làm bể thủy sinh bố cục sau: <img class="aligncenter wp-image-3549 size-full" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/10/2.jpg" alt="cách làm bể thủy sinh" width="776" height="412" /> <strong>Thông số kỹ thuật:</strong> <ul> <li>Thể tích hồ: 200L</li> <li>Ánh sáng: 3 TMC Grobeam 500 Natural Daylight, 8h/ngày</li> <li>Đất nền: Tropica</li> <li>Đá, sỏi: Maui gravel</li> <li>Lọc: Fluval G6</li> <li>CO2: 1 giọt/s</li> <li>Phân nước (hàng tuần): Premium Fertiliser 28 ml</li> <li>Chăm sóc: 1/2 giờ trong tuần</li> </ul> <strong>Sơ đồ phác thảo:</strong> <img class="aligncenter wp-image-3548" src="http://saigonaqua.com/wp-content/uploads/2014/10/streg-1.jpeg" alt="cách làm bể thủy sinh" width="409" height="209" /> <strong>Các loại cây sử dụng trong bố cục:</strong> A) Anubias barteri var. caladiifolia B) Echinodorus 'Barthii' C) Echinodorus quadricostatus D) Echinodorus tenellus E) Microsorum pteropus F) Cryptocoryne beckettii 'Petchii' G) Microsorum pteropus 'Windeløv' H) Pogostemon helferi <h2><strong>Video hướng dẫn cách làm bể thủy sinh:</strong></h2> https://www.youtube.com/watch?v=52CCQfGJot4 <a href="http://shop.saigonaqua.com/danh-muc/cay-thuy-sinh/" target="_blank">P</a> <div class="fb-comments" data-href="http://saigonaqua.com/2014/10/huong-dan-lam-ho-thuy-sinh-bo-cuc-2.html" data-numposts="5" data-colorscheme="light"></div>

Admin

Đam mê thủy sinh, tép cảnh. Thích chia sẻ và giao lưu cùng mọi người.

Bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: