Cửa hàng thủy sinh SaiGon Aqua

Hồ thủy sinh lớn

Hồ thủy sinh lớn của thành viên IVANOVIC trên aquariumscapingworld.com Kích thước: 169 x 61 x 55 = 567 liters Lighting: 12x18W + 1×20 LED No CO2 Fertilization: EasyLife products KH 7, GH 9...

Cửa hàng thủy sinh SaiGon AquaNơi chia sẻ đam mê và kiến thức về Thủy Sinh2019
error: